Stowarzyszenie przyjaciół szkoly przy szkole podstawowej nr 19

KCA DiM Dziewiętnastka

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 19 zostało utworzone w dniu 21 października 1998 roku przez rodziców dzieci uczących się w SP nr 19, oraz nauczycieli tam pracujących. Siedzibą stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Koszykarskiej 2/4 we Wrocławiu, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. W dniu 5 stycznia 2007 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość przekazania 1% podatku na wsparcie naszej działalności statutowej. Od początku swojego istnienia stowarzyszenie realizuje cele statutowe głównie poprzez organizację edukacyjnych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Naszą działalność od wielu lat wspiera również Gmina Wrocław, która dofinansowuje realizowane przez nas zadania publiczne takie jak np. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży, Edukacja alternatywna dzieci i młodzieży, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, Sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz wiele innych.

Adres:

ul. Koszykarska 2/4 , 54-134 Wrocław

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 11:40-15:20

Wtorek 14:30-15:30

Środa 12:30-15:20

Czwartek 12:30-15:30

Piątek 13:30-15:30

Email:

sps19@onet.pl

Numer telefonu:

+48 668 026 640

WWW:

https://sps19.org.pl

Proponowane aktywności

Rodzaje zajęć:

 • Komputerowe
 • Plastyczne
 • Gry logiczne
 • Gimnastyczno-ruchowe
 • Dziennikarskie
 • Teatralne
 • Gry i zabawy
  sportowo-rekreacyjne
 • Zajęcia z eduballami
 • Ekologiczno-przyrodnicze
 • Sprawne ręce i coś więcej
Skip to content